Hovedside Opp
Huset lite.jpg (2952 bytes)

Ferie i Puglia  

Solglime i Monopoli

Vi leier ut vårt feriehus

Se huset
Leie feriehus?
Fotoalbum

Forespørsel / request / domanda

English

Bakteppet  for Puglias og Fredrik IIs historie 

 

Romerriket

Engnatia

Via Appia, en av hovedveiene til og fra Roma ender i Brindisi

395

Romerriket deles. Det østromerske Riket, Bysants, med hovedstaden Konstantinopel ”Det andre Roma”, blomstrer opp. Bysants blir rikt på store tollinntekter fra trafikken over Bosporus-stredet.

Hele den italiske halvøy og Puglia invaderes av germanere og vestgotere.

401

General Alarik inntar Roma i spissen for sin germanske hær

 

455

Vandalene inntar Roma, men ble ikke stående. Vandalene tok Spania østfra, krysset Gibraltar, etablerte seg i Nord-Afrika og angrep Roma sydfra fra Kartago via Sicilia.

 

476

Roma faller og det vestromerske riket deles i germanske riker: vestgotiske, østgotiske og frankerriket. Ledere lot seg kristne, men aksepterte ikke Jesus som gud.

 

 

Keiser Justinian i Bysants, som reiste Hagia Sofia i Konstantinopel, erobrer sydlige deler av Italia.

 

503

Paven slutter fred med langobardene som nordfra truet den katolske kirkens eksistens, og ved dette ble pavedømmet også til en verdslig makt. .

 

650+

Araberne erobrer Syria, Palestina, Egypt, Nord-Afrika, Sicilia, Syd-Italia med Puglia og Calabria, Kypros og flere øyer.

Puglia og Calabria ble styrt av araberne. Sicilia var et arabisk emirat.

 

Karl den store krones i og erobrer Roma, men riket hans omfatter ikke Syd-Italia.

 

936

Otto 1. bestiger tronen i Tyskland. Han inngikk forbund med kirken. Realiserer drømmen fra Karl den Stores tid om et nytt tysk-romersk rike og får tittelen Keiser. Langvarig strid mellom pave-kirken og keiser om retten til å utnevne biskoper.

 

1000-

Bysants har gjenerobret de arabiske besittelsene i Syd-Italia

 

1081

Den tysk-romerske keiser Henrik 4. inntok Roma og innsetter mot-pave.

 

1152

Fredrik Barbarossa blir tysk-romerske keiser. Gjennom flere kriger i Italia lykkes han med å gjenskape et virkelig romersk keiserrike. Gjennom ekteskap mellom sønnen og arvingen til der normanniske Syd-Italia i det tysk-romerske riket skulle Sicilia senere innlemmes i dette riket.  

 

1071

Normannerne erobrer bysantinske besittelser i Syd-Italia. Roger de Hauteville fra Normandie erobrer Sicilia og hersker som greve. Rogers sønn, Roger II tok tittelen konge og erobret og innlemmet Syd-Italia nord til Napoli og Abruzzi i kongeriket Sicilia. Det Sicilianske hoffet var en frisinnet blanding av muslimsk, kristent, arabisk, lombarisk og gresk kultur. Hauteville-familien utvikletet godt forhold til paven.

Puglia Normannerstyrt

1186

Fredrik Barbarossas sønn Henrik gifter seg med Roger II sin datter Konstanse.

 

1190

Kongen av Sicilia, dør barnløs, og Konstanse blir førstearving til kongedømmet Sicilias trone. Omtrent samtidig dør Fredrik Barbarossa og sønnen Henrik, Konstanses mann, blir valgt til tyrk-romersk keiser som Henrik IV.

 

1194

Henrik blir som Konstanses ektemann kronet til konge av Sicilia. Han fikk tilnavnet ”den grusomme” på grunn av sin brutale framferd mot politiske rivaler på Sicilia.

 

1194

Konstanse føder en sønn, Fredrik

 

Fredrik II fødes.

 

1194-1250 Se eget fakta-ark om Fredrik II

1250

I Tyskland var det etter Fredriks død 23 års interregnum, og det var et svekket kongerike som fikk Habsburgerne på tronen. Det tok mer enn 600 år før Tyskland ble samlet.

Fredrik II dør

 

Sicilias Melfi-lover , oppkalt etter byen i Puglia der de først ble kunngjort.

 

1254

Fredriks sønn Konrad blir tatt til fange under forsøk på å gjenerobre Sicilia og Puglia, og dør.

Konrad dør.

1266

Fredriks uekte sønn Manfred som har gjenerobret det meste av kongeriket dør i et slag ved Napoli. .

Den uekte sønnen Manfred dør

1244

Muslimene tar Jerusalem, som siden er tapt for kristenheten.

Muslimene erobrer Jerusalem for godt.

-1250

Fredrik 2, Fredrik Barbarossas sønnesønn, den siste av hohenstauferkeiserne, regjerte over det tyskromerske riket, og kongedømmet Sicilia, Europas mektigste stat som strakte seg fra Sicilia i sør til Danmark i nord.

 

 

Habsburger-dyanstiet som varte 600 år i Østerriket der det hadde sine røtter, utvidet territoriet i Europa. Maximillian skaffer Burgund og nederlendene, Filip 1. skaffer Spania med syd-italienske besittelser. Filip 2 fikk i 1580 også Portugal med koloniene, og ble Europas mektigste monark.

 

 

De spanske habsburgerne rike på mexikansk sølv.

 

1713

Spania mister sine italienske besittelser ved fredslutningen i Utrecht (og Gibraltar til England)

 

 

Kongeriket Napoli, franske satelittstat.

Puglia del av kongeriket Napoli.  

1861

Italienske småstater samles til ett rike.

 

Hovedkilder:

Historiens Folk og Riker 1200-1300 e.Kr. ”Mongolenes erobringer” 

Grimberg ”Korstogstiden”