Huset lite.jpg (2952 bytes) Se huset
Leie feriehus?
Fotoalbum

Ferie i Puglia   Monopoli

 Vårt feriehus Solglime

English

Forespørsel / request / domanda

Hovedside Opp

 

 

St. Nikolaus

Sannsynligvis ble Nikolaus født i Lilleasia. I følge helgenkalenderen ble han biskop i Myra. Han skal ha vært en svært gavmild person. Han døde den 6. desember mellom år 345 og 351 og ble gravlagt i katedralen i Myra. Historien om da Nikolaus stilnet havet med en kort bønn da båten som han reiste med på pilegrimsreise til Jerusalem kom inn i en sterk storm, bidrar til hans helgenstatus. Han ble sjømenns og mange havnebyers helgen. Han ble også de reisendes skytshelgen. Nikolas-kulten begynte ca 200 år etter hans død og pilegrimer strømmet etter hvert til gravkammeret i Myra. Fantastiske historier knyttet til relikvieskrinet ble bragt ut i verden med sjøfarere. På 500-tallet var det reist en St. Nikolas-basilika i Konstantinopel og den paven som tok navnet Nikolaus 1, førte kulten videre til Roma, hvor det på 800-tallet også ble det bygget en kirke til St.Nicolaus sin ære.

År 1071 ble Myra plyndret av seldsjukkene (tyrkere). Da bestemte sjømenn og handelsmenn fra Bari seg for å redde helgenens relikvier for kristenheten. Byen Bari trengte også en relikvie som attraksjon for å lokke til seg pilegrimer på vei til Jerusalem. Det hellige røveriet fant sted i 1087 mens byen Myra var forlatt fordi innbyggerne hadde flyktet fra tyrkerne. Sjømennene klarte å bryte seg inn i gravkammeret i gravkirken og tømme sarkofagen for Nikolaus sine relikvier. Relikviene ble ført til Bari i et vakkert skrin. Gravrøverne ankom Bari den 9. mai 1087 og ble mottatt som helter av befolkningen. Relikviene ble høytidelig ført til kirken.

Det ble avlagt løfte om å bygge en ny kirke til ære for St. Nikolaus. Krypten sto ferdig allerede i 1089 og pave Urban II la levningene av St. Nikolaus under kryptens alter. Han innviet relikvieskrinet som skulle komme til å bli et av Europas største pilegrimsmål i middelalderen. En kirke ble bygget på ti år, men det tok enda noen år før dagens majestetiske Basilica di San Nicola var fullført.

St. Nikolaus ble kjent som helgenen i Bari. Fra Bari spredde helgenhistoriene seg til hele Vest-Europa.

I Norge er Eidsborg Stavkirke i Lårdal i Telemark, antakelig bygget på 1200-tallet, viet til Nikolaus av Bari. I middelalderen, ved jonsok, ble kirkens lille treskulptur av St. Nikolaus båret i prosesjon rundt et tjern i nærheten. Helgenfiguren ble badet i tjernet for syndens forlatelse og et godt år. Festdag 6.desember er merket av på den norske primstaven som Nilsemesse.

Nikolaus ble spesielt en helgen for barn og etter hvert vernehelgen for Russland, Hellas og Sicilia, og for yrkesgrupper som sjømenn, bakere, apotekere og jurister.

Helgenskrinet som ble tømt for levningene etter Nikolaus i 1087 kan i dag ses i den gjenoppbygde krypten i Nikolauskirken i Demre (Myra).

Relikvieskrinet finnes fortsatt i Basilica di San Nicola i Bari.

7.-9.mai feires fortsatt St.Nikolaus med med stor fest i Bari.

Barnas helgen

6.desember er fortsatt en festdag i katolske land. Nikolausdagen vært barnas dag i enda større grad en selve julaften, og i middelalderen utviklet det seg en skikk med å gi gaver til barna på hans dag. Også i dag feires denne dagen ved at en person kler seg ut som biskop Nikolaus som har med små gaver til barna. St. Nikolaus har vært en av de aller mest populære av alle helgener. I dag er fortsatt mer enn 2400 europeiske kirker viet til denne helgenen.

St. Nikolaus    
 

nikolaus og båt.jpg (5649 bytes)

pentecoste50.jpg (4628 bytes)

Internettlenke til flere helgener

St. Nikolaus kommer fra himmelen i fullt biskoputstyr og redder sjømenn.